Διάδρομοι αεροδρομίων

scb":3ukmcxh9 said:
Η μετατόπιση δεν είναι κατά μία μοίρα, αλλά δέκα.
Σωστός, κεκτημένη ταχύτητα. 10 μοίρες είναι. 1 μονάδα ως απόλυτη αριθμητική τιμή.
 
Top