Μισθολογική κατάσταση στην ΥΠΑ

kostas78":3i7v4cu4 said:
Από αυτά που λες καταλαβαίνω ότι το επίδομα Εurocontrol δεν είναι σταθερό, αλλά εξαρτάται από τα έσοδα λόγω αεροπορικής κίνησης.

Το επίδομα αυτό προέρχεται από τα τέλη υπερπτησης. Η χρήση του όρου "επίδομα Eurocontrol" είναι προφανώς unofficial, με την ίδια λογική που το ΤΕΑΑ στο παρελθόν ονομαζόταν "Σπατόσημο".

Μεταξύ των τελών που πρέπει να πληρώσει η αεροπορική για να μπορέσει να εκτελεί μια πτήση (π.χ. όπως τα Landing+Parking Charges που καταβάλει στον αερολιμένα για τις υπηρεσίες αεροδρομίου), πληρώνει τέλη υπερπτησης (Air Navigation Services Charges) για τις υπηρεσίες ΕΕΚ που λαμβάνει από τις διάφορες χώρες πάνω από τις οποίες διέρχεται μια πτήση. Για να μην λαμβάνει μια αεροπορική εταιρεία μια δεκάδα από τιμολόγια από την κάθε διαφορετική υπηρεσία ΕΕΚ πάνω από τις χώρες που διέρχεται μια πτήση, το Eurocontrol έχει αναλάβει να υπολογιζει και να χρεωνει το σχετικό τέλος στις αεροπορικές εταιρείες, και μετά να το επιστρέφει στην κάθε εθνική υπηρεσία ΕΕΚ.

Ο υπολογισμός του σχετικού τέλους περιγράφεται αναλυτικά στο AIP Greece (GEN 4.2 AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES) και έχει ένα unit rate EUR 30,02. Τα units ανά πτήση υπολογίζονται από τον τύπο N = d x P, όπου d το distance factor (σχετίζεται με το μήκος της διαδρομής της πτήσης εντός του ελληνικού FIR / 100) και P το weight factor (αναλογο του MTOW του αεροσκάφους).

Προφανώς το σχετικό έσοδο από τα τέλη υπερπτησης είναι διαφορετικό κάθε χρόνο και ανάλογο του αριθμού πτήσεων που διέρχονται από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Επιπλέον, το επίδομα που λαμβάνει ο κάθε ΕΕΚ είναι αντιστρόφως ανάλογο του συνολικού αριθμού Ελλήνων ΕΕΚ. Π.χ. με την αύξηση που προγραμματίζεται τα επόμενα χρόνια στον αριθμό των ΕΕΚ (π.χ. λόγω αύξησης των απαιτούμενων θέσεων αλλά και προσθήκης νέων α/δ όπως τα Χανιά, το Άκτιο, η Καλαματα, η Πάρος, η Κάρπαθος κτλ.), το επίδομα που αντιστοιχεί στον κάθε ΕΕΚ μπορεί να μειωθεί.
 
Κατατοπιστικός.

Αυτός ο τρόπος υπολογισμού ανάλογα με τον αριθμό υπαλλήλων, ισχύει για όλες τις ειδικότητες;
 
Αποσπάσματα απο το Νομο 2682/1999:

3. Οι δαπάνες αποζημίωσης του προσωπικού καθορίζονται και καταβάλλονται μηνιαία ως κίνητρο βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, μείωσης των καθυστερήσεων, αύξησης της χωρητικότητας του συστήματος και της εναέριας κίνησης, ως κάτωθι:

α. Για τον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ2 - ΤΕ2 δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 44% εκ των ως άνω μηνιαίων αποδόσεων. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων του κλάδου σε ίσα μερίσματα, επαυξημένα για τους ελεγκτές της ειδικότητας Radar κατά 20%, στους ελεγκτές ειδικότητας Αεροδρομίου, Προσέγγισης και Περιοχής με πραγματική άσκηση της ειδικότητας τους.
β. Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ4 - ΤΕ4, καθώς και τους χειριστές αεροσκαφών ΕΣΙΔ της υπηρεσίας, δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 17% εκ των ως άνω αποδόσεων.
γ. Για τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών ΠΕ3 -ΤΕ3, δύναται να καταβληθεί έως 6% εκ των ως άνω αποδόσεων.
δ. Για τους λοιπούς κλάδους της Υ. Π.Α δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 23% εκ των ως άνω αποδόσεων. Το ως άνω ποσό καταβάλλεται σε ίσα μερίσματα προ­σαυξημένα κατά 40% για του κλάδους ΠΕ και πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών ΕΣΙΔ, κατά 20% για τους κλάδους ΤΕ εισέτι προσαυξανόμενο για τους ΠΕ - ΤΕ κατά επιπλέον 40% για τους κατόχους πτυχίου επιμελητή πτήσεων με πραγματική απασχόληση σε θέσεις εργασίας εποπτείας και διαχείρισης των χώρων αεροστάθμευσης των αεροδρομίων τουλάχιστον των αυτών φυλακών ως της υποπαραγράφου γ΄ ομοίως προγραμματισμένων, αποδεικνυομένων και πιστοποιουμένων, και για τους κατέχοντες θέση Αερολιμενάρχη προσαυξάνεται κατά 100% εφόσον ανήκουν σε κλάδους της παρούσας υποπαραγράφου.
4. Στον παρόντα ειδικό λογαριασμό διατηρείται το 10% των μηνιαίων αποδόσεων και δύναται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες εκπαίδευσης, μελετών, παροχή υπηρεσιών συμβούλου, συμπληρωματικές επενδύσεις και λοιπά προγράμματα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του συστήματος και των σχετικών υπηρεσιών που συμβάλλουν στους ως άνω στόχους
 
Top