Οικονομικά Θέματα για την Aegean Airlines - Ισολογισμοί

  • Thread starter panos
  • Ημερομηνία δημιουργίας
Ο CEO λέει ότι οι ως τώρα κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2023 υπερβαίνουν τις αντίστοιχες του 2019. Σε λίγο δεν θα έχει αεροπλάνα να μας βάλει :mrgreen:
 
.... και με τιμές ........... στον Ουρανό ! Αυτό πρέπει να είναι το νέο μότο της Α3................
 
Αυτό που πέρασε (μάλλον) απαρατήρητο είναι ότι η Α3 αποπλήρωσε στις 15 Μαρτίου όλα τα δάνεια που πήρε από τις 4 τράπεζες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τρία χρόνια νωρίτερα από την προθεσμία εξόφλησης.

Το άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι η εταιρεία έχει την πρόθεση (χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα το πράξει) να εξαγοράσει τα δικαιώματα του δημοσίου που προέκυψαν λόγω της ενίσχυσης 120 εκατ. το 2021.

Μέσα στην τριετία 2023-2026 ποιος έχει δικαίωμα να κάνει τι; Θα πρέπει η A3 να εξαγοράσει τα warrants και αν όχι, θα τα ασκήσει το δημόσιο και θα πάρει μετοχές της εταιρείας όπως αναφέρεται εδώ; Έχω καταλάβει καλά;

Όποιος είναι πιο σχετικός από μένα στα οικονομικά, μπορεί παρακαλώ να εξηγήσει με βάση τα αποσπάσματα;
Ευχαριστώ πολύ.

...προκειμένου να διατηρήσουμε ικανό κεφαλαιακό απόθεμα [.....] για τη δυνατότητα εξαγοράς των δικαιωμάτων του Δημοσίου μετά από πιθανή άσκηση των warrants που κατέχει.

Βάσει της συμφωνίας τα warrants μπορούν να ασκηθούν σε διάστημα δύο έως πέντε ετών (μεταξύ 3 Ιουλίου 2023 και 3 Ιουλίου 2026) στην τιμή με την οποία πραγματοποιήθηκε η ΑΜΚ, δηλαδή 3,2 ευρώ ανά μετοχή.


Δεδομένης της καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης από το Ελληνικό Δημόσιο στην Εταιρεία, θα υπογραφεί η σύμβαση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών με την Ελληνική Δημοκρατία καθώς και θα εκδοθούν και παραδοθούν άνευ ανταλλάγματος στην Ελληνική Δημοκρατία οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 4772/2021 και στο άρθρο 56 του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα πρόκειται για 10.369.217 τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Εταιρείας, καθένας εκ των οποίων παρέχει το δικαίωμα απόκτησης μίας (1) νέας κοινής ονομαστικής μετοχής (ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ (€0,65)) της Εταιρείας, σε τιμή ίση με τρία και 0,20 ευρώ (€3,20) ανά νέα μετοχή και το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μεταξύ της 03.07.2023 και 03.07.2026, ενώ η Εταιρεία έχει το δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών στην αγοραία αξία τους
 
Αύξηση της επιβατικής κίνησης για την Aegean, η οποία μετέφερε 5,034,473 επιβάτες το πρώτο πεντάμηνο του 2023.
Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 50% σε σχέση με το 5μηνο του 2022 και 2% σε σχέση με το 5μηνο του 2019.

Περισσότερα: AEGEAN: Αύξηση 65% στην επιβατική κίνηση από το εξωτερικό το 1ο πεντάμηνο του 2023 - Οικονομικός Ταχυδρόμος - ot.gr
 
+98% απόδοση από την αρχή του έτους δηλαδή...:thx:
Έχω δει και χειρότερες επενδύσεις...
 
A3_2023H1.png
Post automatically merged:

H1 results. αυτό πήγε πράγματι καλά :great:

Post automatically merged:

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συνδυασμό του στόλου που πετάει για την εταιρεία. παραδόξως είναι περίπου 50/50
 
Last edited:
Top