LGAD/PYR Andravida

LEKPO1A

Moderator
Staff member
Εγγραφή
04/09/2003
Μηνύματα
3.802
Likes
181
Ανοίγω ένα topic για το νέο πολιτικό αερολιμένα που πρόκειται να λειτουργήσει στην Ανδραβίδα από το 2009. Το κόστος κατασκευής του νέου αεροσταθμού επιφάνειας 5.700 m² ανέρχεται στα 23.700.000 EUR.

Στο αεροδρόμιο λειτούργησε πολιτικός αερολιμένας και παλιότερα από το 1968 ως το 1986, εξυπηρετώντας κυρίως πτήσεις charter από την Ευρώπη. Στη συνέχεια με τη λειτουργία πολιτικού αερολιμένα στον Άραξο από το 1984, η πολιτική χρήση της Ανδραβίδας σταμάτησε. Τα charters πλέον προς τη Δυτ. Πελοπόννησο χρησιμοποιούσαν τον Άραξο, στον οποίο συνεχίζει ως σήμερα να λειτουργεί πολιτικό αεροδρόμιο και μάλιστα αναβαθμίζεται. Πολιτικοί κυρίως λόγοι οδήγησαν στη λήψη απόφασης επαναλειτουργίας του α/δ Ανδραβίδας ως πολιτικού, παρόλο που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 30 km (!!!) από τον Άραξο. Για την επαναλειτουργία αποφασίστηκε πως ήταν απαραίτητη προϋπόθεση η δημιουργία νέου αεροσταθμού, ενώ θα χρησιμοποιηθεί το υπάρχον δάπεδο στάθμευσης. Πληροφορίες και μακέτα του αεροσταθμού - του οποίου η μελέτη έχει ολοκληρωθεί από το 2003 - φαίνονται παρακάτω:

:arrow: http://www.hellinikimeletitiki.gr/projects/tourism/airport_andravida.html

Ωστόσο η δημοπράτηση του καθυστέρησε. Ενώ είχε ενταχθεί σε παλιότερο προγραμματισμό της ΥΠΑ για ολοκλήρωση ως το 2005, το έργο δεν προχώρησε. Το 2006 ήρθε απόφαση από το ΣτΕ που ακυρώνει την απόφαση απαλλοτρίωσης έκτασης 197 στρ. από το 1973 που προορίζονταν για κατασκευή αεροσταθμού.

:arrow: http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=467218&nt=103

Τελικά η ΥΠΑ προχωρά σε εκ νέου μελέτη χωροθέτησης των εγκαταστάσεων σε νέο χώρο που θα παραχωρήσει το ΓΕΑ, και θα γίνουν στη συνέχεια οι απαραίτητες τροποποιήσεις στις μελέτες, ώστε το έργο να δημοπρατηθεί εντός του 2007.

Παρά τις ενστάσεις μου για τη χρησιμότητα αυτού του έργου, πιστεύω πως τα σχέδια του αεροσταθμού είναι αρκετά ενδιαφέροντα σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε άλλους αεροσταθμούς που κατασκευάστηκαν τελευταία.
 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ

Φίλε Χρήστο , σήμερα πρόσεξα οτι υπάρχει αυτό το topic..
Λόγω ότι μένω στήν περιοχή σκέφτηκα να πώ τήν γνώμη μου...
Τα τελευταία 10-15 χρόνια,έχουμε χάσει το μέτρημα, μιά λένε οτι γίνεται, μιά οτι μπλοκάρει κ.λ.π . Δεν ξέρω πόσες φορές το έχουν "εγκαινιάσει" & πόσες το έχουν ακυρώσει...!
https://www.airliners.gr/community/album_page.php?pic_id=12853

Σας παραθέτω τις δηλώσεις (29 Ιουνίου 2007) του μέχρι πρόσφατα Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, Μιχάλη Λιάπη : http://www.traveldailynews.gr/new.asp?subcategory_id=2&newid=38179
Προ Εκλογών φυσικά..δέν ξέρω εάν θα ισχύσουν.
Απο τήν άλλη συμφωνώ μαζί σου, γιατί δέν ξέρω εάν είναι αναγκαία τόσα πολλά πολιτικά αεροδρόμια ( charterάδικα δηλαδή ) στήν Δυτική Ελλάδα,
Ανδραβίδα-Άραξος-Άκτιο-Ιόνια Νησιά, ιδίως σε τόσο μικρη απόσταση μεταξύ τους !
Μήπως μπλόκαρε ο Άραξος απο τίς πολλές αφίξεις και χρειάζεται βοήθεια??
 
Ìå óõã÷ùñåßôå áëëá åãþ áõôü äåí ôï êáôáëáâáßíù. Aíôå k Ýñ÷åôáé ï ôïõñßóôáò óôçí áñÜîo/áíäñáâßäá êôë. ÐÏÕ èá ðÜåé ìåôÜ áðü êåé? ËïãéêÜ ç ðëåéïøçößá äåí èá ðÜåé óå êÜíá íçóß ôïõ éïíéïõ? ---> ðïõ Þäç õðÜñ÷åé áåñïäñüìéï k åßíáé k ðïëý êáëï? (âëÝðå áíáêáßíéóç lgza êôë)
Ôþñá èá ìïõ ðåßôå Ýíá áåñïäñüìéï óôçí áíäñáâßäá èá åðéöÝñåé áíôáãùíéóìü k áõôü åßíáé êáëï ãéáôß ï áíôáãùíéóìüò ðñïóöÝñåé êáëýôåñï ðñïúüí óôçí ôåëéêÞ áíÜëõóç.Êáé ñùôÜù åãþ áíôáãùíéóìü ðoéïõ ìå ðoßïõ? Ôïõ êñÜôïõò k ôïõ... êñÜôïõò? K äåõôåñoí ãéáôß êé Üëëïò áíôáãùíéóìüò óôï éüíéï ðïõ åßíáé full? Ïëüêëçñç ç åëëÜäá êáßãåôáé ãéá áåñïäñüìéá óôçí áíäñáâßäá èá ôï öôéÜîïõíå? ÂÜëôå Ýíá óôçí íÜîï ñå ðáéäéÜ ðïõ äåí Ý÷ïõíå ïýôå papi lights. Ç óôçí ðÜñï...ðïõ êÜèå ÷ñüíï ðÞæïõíå óôïõò ôïõñßóôåò. ÁõôÜ åß÷á íá ðù åãþ ðåñß áíäñáâßäáò k charter.

p.S. Äåí áíáöÝñèçêá óôçí pi8anh domestic traffic ãéáôß ï ìÝóïò Ýëëçíáò áðïêëåßåôáé íá ðÜñåé ðôÞóç áðü lgav ãéá áíäñáâßäá ç áðü èåóóáëïíßêç ãéá áíäñáâßäá Üìá ôï åéóéôÞñéï äåí êÜíéå 40 euro.Aóå ðïõ ìå áõôÜ ôá ÷áëéá ôéò ÏÁ óéãÜ ìçí âÜëåé ðôÞóç ðñïò áíäñáâßäá
 
Τα charter προς τον Άραξο (εκτελούνται από το 1984 - δεν είναι κάτι νέο) δεν εξυπηρετούν την Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, αλλά τις ξενοδοχειακές μονάδες της Δυτικής Πελοποννήσου, που δεν είναι και λίγες.

Μερικά από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της περιοχής:

http://www.ellada.net/grecotel/olympiaoasis/
http://www.ellada.net/grecotel/olympiariviera/
http://www.ellada.net/grecotel/mandolarosa/
http://www.ellada.net/grecotel/lakopetrabeach/
http://www.aldemarhotels.com/GR_West-Peloponnese-Olympian-Village.html
http://www.robinson-hellas.gr/club_2_text_1.html

Δεν αμφισβήτησε κανείς την ανάγκη ύπαρξης αεροδρομίου στην περιοχή (κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και δεκαετίες). Ο προβληματισμός είναι αν είναι ορθό να λειτουργούν 2 αεροδρόμια σε απόσταση 30 km το ένα από το άλλο.
 
cavo_paradiso":1htclyqx said:
Με συγχωρείτε αλλα εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Aντε k έρχεται ο τουρίστας στην αράξo/ανδραβίδα κτλ. ΠΟΥ θα πάει μετά από κει? Λογικά η πλειοψηφία δεν θα πάει σε κάνα νησί του ιονιου? ---> που ήδη υπάρχει αεροδρόμιο k είναι k πολύ καλο? (βλέπε

Συγνώμη,αλλά την καμμένη πλέον Αρχαία Ολυμπία την σκέφτεται κανείς? :p :shock:

Υ.Γ Και αν σκεφτήτε ότι έρχονται χιλιάδες τουρίστες στην Ολυμπία με λεωφορεία που κάνουν 4 ωρες για να φτάσουν,τότε θα ήταν πολύ βολικό το αεροδρόμιο αυτό

Υ.Γ2 Υπάρχει φυσικά και το λιμάνι του Κατάκολου :D το οποίο φιλοξενεί πάρα πολλά κρουαζιερόπλοια(μάλιστα το λιμάνι μεγαλώνει για να υποδεχτεί το Queen Mary 2! :shock:
 
Εντάξει για τον Άραξο...Για Ανδραβίδα συμφωνώ κι εγώ. Ιόνια νησιά = έχουν δικά τους αεροδρόμια τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή (3x αεροδρόμια για 6 νησιά - μια χαρά !). Επιπλέον, αν δεν θες να πας σώνει και καλά στον Αμβρακικό δεν έχει κάπου αλλού να πας εύκολα από την Ανδραβίδα....Μια χαρά είναι η αεροπορία εκεί, φαντάζομαι χαρά που θα κάνουνε στο ΚΕΑΤ και στο ΣΟΤ με τα regionals να πετάνε δίπλα σε συνεχείς ασκήσεις τους :D

Αυτά τα 23 τόσα εκατομμύρια μπορούνε να πάνε σε πιο συμφέρουσες επενδύσεις, για νέα συστήματα, ανακαίνιση πεπαλαιωμένων εγκαταστάσεων κλπ.
 
Re: LGAD/PYR Αερολιμένας Ανδραβίδας

Οπως φαινεται η οικονομικη κριση μου επαθε η Ηλεια λογω της τρομακτικης πυρκαγιας περσι , εσπευσε τις διαδικασιες για την επαναλειτουργια του αεροδρομιου της Ανδραβιδας ως πολιτικου. Η ΥΠΑ ηδη ειναι σε θεση να προκυρηξει 2 διαγωνισμους για την επιλογη αναδοχων για τα εξης εργα:<<Επανασχεδιασμός φορέα θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα για το νέο κτίριο αεροσταθμού στο αεροδρόμιο Ανδραβίδας» και «Γεωτεχνικός σχεδιασμός θεμελίωσης για το νέο κτίριο αεροσταθμού και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις στο αεροδρόμιο Ανδραβίδας» μεσω της περιφερειας Δ.Ελλαδας.Το ποσο ειναι 90.000Ε για τις μελετες μονο.
Το αξιοσημειωτο ειναι οτι υπαρχει μαζικη κινητοποιηση ολων των φορεων του νομου, οπως και των κατοικων της ιδιας της Ανδραβιδας , δηλαδη δε μιλαμε οτι απλα η Ανδραβιδα θα ειναι ο χωρος που θα λειτουργει το αεροδρομιο οπως π.χ η Ν.Αγχιαλος , αλλα δημοτικη αρχη και νομαρχια κανουν ηδη μεγαλα σχεδια για αυτο το αεροδρομιο.
Μεχρι και σε αποκλεισμο του αεροδρομιου προχωρησαν οπως και εκλεισαν τις υπηρεσιες.
Ισως αυτο να αποτελει μια φωτεινη εξαιρεση στις συνηθως περα βρεχει τοπικες ηγεσιες της χωρας μας...και στην ελλειψη αεροπορικης παιδειας που γενικα υπαρχει.
Αραγε θα εχει καθολου εσωτερικες πτησεις η θα περιοριστει στα τσαρτερ...?
Επισεις ευχομαι να γινει καλυτερο απο τον Αραξο μιας και στην Ηλεια βλεπω να υπαρχει μεγαλο ενδιαφερον σε αντιθεση με την Πατρα, για αυτο το εργο που σιγουρα θα δωσει αλλη οψη σε αυτη την περιοχη.
Παντως το κτηριο που μελετατε να γινει μου φαινεται πολυ εξωπραγματικο για τα δεδομενα της ΥΠΑ...Ειναι πολυ μοντερνο και ομορφο...Μακαρι να γινει πραξη.
 
xristos":3hc5e5iu said:
Ανοίγω ένα topic για το νέο πολιτικό αερολιμένα που πρόκειται να λειτουργήσει στην Ανδραβίδα από το 2009. Το κόστος κατασκευής του νέου αεροσταθμού επιφάνειας 5.700 m² ανέρχεται στα 23.700.000 EUR.

Παρά τις ενστάσεις μου για τη χρησιμότητα αυτού του έργου, πιστεύω πως τα σχέδια του αεροσταθμού είναι αρκετά ενδιαφέροντα σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε άλλους αεροσταθμούς που κατασκευάστηκαν τελευταία.

Τα 23.700 γίνονται 47 σύμφωνα με αυτά που ζητάει το ΓΕΑ για μεικτή χρήση του α/δ.
:arrow: http://www.iliatora.gr/news_details.php?id=3496

Να ρωτήσω κι εγώ σε τι θα ωφελήσει αυτό το έργο όταν υπάρχει ήδη διεθνές -προσφάτως ανακαινισμένο- α/δ στα 35χλμ? Παράλογο μου φαίνεται...
 
Νομίζω ότι η Ιρλανδέζικη εισβολή στην υπόλοιπη επαρχία και τα ζεστά Ευρώ των επιβατών τους, έχει κάνει τους φίλους μας στην Ηλεία να ξανασκέπτονται γιατί να μείνουν εκτός...
 
Μα γιατί να μείνουν εκτός? 30-35 χλμ απ' την Ανδραβίδα υπάρχει το α/δ του Άραξου ενώ απ' τον Πύργο ανεβαίνει περίπου στα 70χλμ.

Αντί να κάθονται και να πιστεύουν τα φούμαρα των πολιτικών και της εκάστοτε κυβέρνησης (γιατί ΔΕΝ υπάρχει περίπτωση όσο παράλογο κράτος και να έχουμε να ξοδευτούν τόσα λεφτά όταν υπάρχει εναλλακτικό α/δ δίπλα) ας φροντίσουν σε συνεργασία με την αρμόδια περιφέρεια ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως ο Άραξος, τόσο δύσκολο είναι?
 
Top